Melek Kocasinan (Gao Anqi)

Tayvan kökenli Türk sanatçı, popüler

kültür öğeleri ve kişisel mitolojisinden kaynağını alan karışık teknik ve dijital kolajlar üretmektedir. ABD'de Yale Üniversitesi ve UCLA'de eğitim gören Kocasinan'ın çalışmalarında, yaşamış olduğu Asya ve Kuzey Amerika kültürlerinin etkisiyle, Asya sanatının iki boyutlu figüratif soyutlamacı tarzı, kalın kaligrafik çizgiler, Japon çağdaş sanat akımı supeflat ve neo-pop sanat etkileri görülmektedir. Psikanalitik ve şamanik kaynaklardan ve kendi çok-kültürlü yaşam deneyimlerinden de yararlanan sanatçı, fiziksel ve dijital araçları birlikte kullanarak "fizi-dijital sanat" diye adlandırılabilecek, fiziksel ve sanal gerçekliklerin arasındaki sınırı aşmaya çalışan işler üretmektedir. Fiziksel malzemelerin dokusunu ve insana dairliğini, dijital sanatın parlak renkleri ve farklı dünyaları bir araya getiren olanaklarını sentezleyerek çekici görsel hikayeler anlatmaktadır.