top of page

Figen Batı

İstanbul,1966

1989 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat dalından  mezun oldu.

‘Çağdaş Mimaride Resim’ adlı teziyle 1996 da aynı üniversitede Yüksek Lisans yaptı. Yeditepe Ünüversitesi Plastik sanatlar Resim ana sanat dalında doktorasını yapmakta olan sanatçının, yurt içi ve yurt dışında birçok özel koleksiyon da eserleri bulunmaktadır. Özellikle büyük boy eserleri ile dikkat çeken sanatçı İstanbul, Şaşkınbakkal da ki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

              Soyutlamacı bir resim dilinin olanakları içinde Figen Batı’nın resmine baktığımızda; sanatçının sınırlı-sınırsız biçimlendirilmiş olanla, biçimlendirilmiş olmayanın metaforik bir ifade içinde ele alışı yaratımlarının nesnel” kendiliği sanatçının kurduğu  dünyasının oluşturucu bileşenleri olarak değerlendirilebilir.

 

              Sanatcının düşgücü sorununa fenomenolojik bakış açılarıyla yaklaşırsak; varlığa karışmanın büyüsel anlamları imlediği görülür. Bu sonuç her zaman özdeşleşmenin kapısını aralar, varoluşun derin alanına uzanır. Sartre: “ İmgeler yaratmak, gerçekliği bir mesafeye koymaktır.” der. Bu düş ürünü olanın varlığın dışına çıkma etkinliğidir. Figen Batı’nın karşılaşmalarla ortaya çıkan yapıtları; bir diyalektik içinde bilinçle, bilinç  altının ve bilinçdışının birbiriyle kurduğu ussal, duyusal, duygusal bir bağın “zaman” sız akışlarıdır. Zaman ve varlık arasındaki diyalektik ilişkide sanatçının varoluşun benliğine yüklediği korkuları, mutlulukları, düş kırıklığı, , iç çatışmaları arasında kendi varlığına sıkışmışlığı geçmiş ve geleceği içinde taşıyarak  imgelerle    zamanı nesneleştirir. Anlıksal   kavrayışın   sendromları  iç evrenindeki kımıldanmaların dinamik bir belirlenimidir. Sanatçının nesnelerle kurduğu ilişki kaotik süreçler içinde kırılgan anlatımları da içinde barındırır. O kendini sürekli şimdiki zamanın içinde tutmuş olsa da bütün zamanlar birbiri içinde devinerek ayrıksı imgelere dönüşürler. Resim izleği onu somut olgularla, olaylarla, duygularıyla karşı karşıya getirir. Her imge onda gerçek olayların somut tasarımlarıdır. Değişik formlarda ortaya çıkar. Yaşamla ilintili olan her olgu bir birine dolanarak sanatçının estetik idealinin kavrayışına varırlar. Her biri  anlıksal varoluşun içe doğma durumudur. Sanatçının Nesnel bir düzlemde geleceğe ve evrensele ulaşma kaygısını içerirler. Enerjinin, zamanın ve boşluğun tuvalde oluşturduğu armonik bütünlük objeleri yüzeye çıkararak imge gücünün sınırlarını zorlar. Görünür kıldığı nesneler renk formları içinde yansıyarak  süreci  sorgulayan  bir anlatımı oluştururlar. Arka planlardaki açık- koyu değerlerin  kontastlarıyla espası güçlendirici etkiler yaratırlar. Karşıtlıkların tuvaldeki dağılımları renk nüanslarıyla ,  ışık lekeleriyle, rengin  kimi yerde saydamlaşarak, kimi yerde patlayarak estetik düşüncenin ifadesine katkı sağlarlar. Kimi kompozisyonlarında monokrom armoniniyi yeğlese de bir çok resminde kontrast  armonilerle duygusal bir dışavurum sezdirir. İmgenin canlandığı yerde sınırlar birbiri içinde  renk lekeleriyle bütünsellik yaratırlar, biçimlerin aktığı bir kaosa evrilirler. 

                        

          Figen Batı’nın resmi; akılla düş gücü arasında, kendini onaylayan, yadsıyan, duyusal bir dışavurumun estetiğidir. Kurgusal yoğunluğuyla, aykırılığıyla, kendi uzamlarının dışına taşmasıyla ve   ayrıntılarıyla saydam bir gerçekliği imler. Hangi boyut ve düzlemde olduğu bilinmeyen ,  başlangıcı olmayan  bir sonsuzlukta zamanı sorgulayarak...

 

SERGİLER    

   

1989 Genç Yetenekler Sergisi,İstanbul Resim Ve Heykel Müzesi

1990  Basın Müzesi Karma  Resim Sergi

1993 The Gallery  Etiler, İstanbul,Kişisel Sergi

1997 Deniz Müzesi Sanat Galerisi Kişisel Sergi, Beşiktaş İstanbul

1997 Ankara Resim ve Heykel Müzesi ‘Karşılaşmalar II’

1997 Koç Üniversitesi , İstanbul.‘Çağdaş Türk Resminde Estetik Dinamikler Sergisi’

1998 İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kişisel Sergi

1998 Deniz Müzesi Sanat Galerisi ‘Karşılaşmalar III’ Karma Sergi

1999 24 Aralık-14 Ocak 1999 Albatros Grup Sergisi Akbank Bahariye-İstanbul

2000 Bodrum Müzesi Sanat Galerisi,Bodrum. Karma Resim Sergisi

2001 Ankara Resim Heykel Müzesi,Ankara.Karma Resim Sergisi

2004 Kıbrıs ‘Karşılaşmalar’ Karma  Resim Sergisi

2007 Deniz Müzesi Sanat Galerisi ‘Çizgi’ Grup Sergisi

 

2008 Kazım Karabekir Kültür Merkezi ,Erenköy, İstanbul.  Kişisel Sergi

2008 Yalova Uluslar Arası Sanat Buluşması

 

2009 Mayıs-Haziran CREATIVE EUPHORIA , Curator:Rowena Martinez Ulayan. Beylerbeyi Sarayı-İstanbul

2009 Kazım Karabekir Kültür Merkezi ,İstanbul. ‘A_R_A_L_I_K’ Uluslar Arası Karma Sergi

 

2010 Şubat Arap Kültür Merkezi, Şam ,Suriye.Türk Sanatçıları Karma Resim Sergisi

2010 Mart Friendship Art Exhibition Turkey and Tonami 2010, Japonya,Tonami Musesi

Türk, Hollanda, Japonya Kardeşlik Sergisi

2010 Nisan İstanbul, Ortaköy Sanat Galerisi BBK  ‘Köprü –Kakehashı’  

Japonya Kaze Plastık Sanatlar Derneği ile Turk Sanatçılarının Ortak Serginin  Türkiye Sergisi

2010 Ağustos Romanya, Lucıan Grigorescu International Painting Camp , 19-31 Ağustos2010

2010 Aralık The Green Park Pendik Hotel & Convertion Center Art Hall ‘ A-R-A-L-I-K 10’

 

2011 Ocak ‘AURA’ Karma Resim Sergisi Tuzla Belediyesi Sanat Merkezi,Tuzla

2011   ‘ KARELER’ Kişisel Resim Sergisi, Atatürk Kitaplığı Taksim, İstanbul

2011    “Kareler-İzlenimler”,Caddebostan Kültür Merkezi,İstanbul

2011                Uluslararası Çorum Sanat Buluşması, Çorum

 

2012                19 Nisan-9 Mayıs ‘DER’İN” Kişisel Resim Sergisi, İSO Beyoğlu

2012               12-30 Ekim “BRAND IT!” Karma Resim Sergisi, rh+ artgalery Nişantaşı İstanbul

2012               17-25 Kasım 22. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, TÜYAP İstanbul

2012                23-29 Kasım “BAĞLANTISIZLAR” Karma Sergi. MİXER Tophane İstanbul

2012               22 Kasım-05 Aralık “Karşılaşmalar 5. Karma Resim Sergisi” Lefkoşe, Kıbrıs

 

2013 Hazıran,Uluslararası Portakal Çiçegi sanat kolonısı

 

2014             Tuzla Beledıyesı Sanat Galerısı ‘Tuzla Mıx’ Fıgen Batı Hülya Küpçüoğlu Ece Deryaoglu   

                       Resim Sergisi

2014               Mart, ALEV Lisesi sergi salonu Kişisel Resim Sergisi

2014               Kasım, Kaş Sanat Galerisi  “20 Yıl 20 Sanatçı Karma Sergi” İstanbul

2014               Aralık, MKM, İstanbul Sanatta Buluşma, Portakal çiçeği Sanat Kolonisi 

                       Uluslararası Karma Sergi

 

2015              Mart , ‘Karşılaşmalar 6 ‘ İSO Sanat Galerisi Uluslararası resim sergisi.

2015             Mart, ‘ Cam Tavanı Delen Kadınlar’ Sergisi GÖRSAV BeylerBeyi Sarayı.

2015 29 Nisan-20 Mayıs, İkiGüneş , Kişisel Resim Sergisi, Güneş Sigorta Sanat Galerisi, Gayrettepe,İstanbul

2017       13 ocak-12 şubat, ‘Her an rengimin izi’ Kişisel Resim Sergisi, Pera The Marmara Hotel, 

Beyoğlu,İstanbul

2018               Contemporary İstanbul, Görsav

2018 9 şubat – 10 mart, ‘Yerel Kodlar Global Formlar’ ,  Karma sergi, GÖRSAV _Şişli Belediyesi, İstanbul

2018          Art ankara sanat fuarı

2018         Tüyap İstanbul

2018       ‘eve dönüş’ 12 cm internationel sergi, Galeri Diani, istanbul

2019         İKSV 16. İstanbul  Bianeli’ne  paralel sergi ‘yedi kıtada yelkenli döngü’

                 Galeri Binyıl, İstanbul

2019         21-24. Kasım internatıonel thessalonıkı contemporary fair

               Galeri Binyıl2020        

2020       12 şubat-29 şubat  ‘Transformasyon’ sevildolmacı art galery, st.Regis İstanbul

2020        23 eylül-21 ekim, ’Karşılaşmalar’ contemporary Turkish art, MSGSÜ Tophane-i 

                Amire Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul

 

 

 Figen Batı

Nevzat Ayasbeyoğlu sk no 6 İclal Ap.

Erenköy / Kadıköy-İstanbul Türkiye

005425130312

figenbati66@gmail.com

bottom of page