top of page

Esen Öztaş

Bütünden parçaya akis..

Doğada hayranlık duyduğum formları sorgulayarak başlayan araştırmalardan oluşan çalışmalarım, temelini yapısöküm tezinden başlatarak bütünü sökerek oluşturmayı amaçlar. İşlerim, organik formları mesela deniz canlılarını temel alırken, yüzeylerin birbirlerini sınırlandırmasına tezat olarak gösterilenin sınırlandırılamayacağını savunur. Modern dünya karmaşasında sadeleştirme isteğim yoğunlaşırken, çalışmalarım bütünü oluşturan her bir parçanın tek başına bir form olması ve kendi içinde birbirlerini tekrar etmemesi prensibi üzerine çalışır. Bu ilk serinin çıkış anlatımı parçaları keserek ve kıvırarak şekillendirdikten sonra kaynatarak bütünleştirmek ile başladı. Geçmişteki izlerini koruyan bu bütünler alevle buluştuğunda bir çok rengi açığa çıkartan bakır ile can buldu ve soğuk malzemelerden paslanmaz metal ile dengelendi. Şiirin dokunup giden haline öykünen ve şiirsel bir düzeni yakalamayı amaçlayan bu formlar kırılgan görünümlü ama sağlam bütünler.

 

From whole to part, reflection..

 

My work, consisting of researches by questioning the forms I admire in nature, aims to form the basis by dismantling the whole, starting from the deconstruction thesis. My work argues while based on organic forms such as sea creatures, that what is portrayed cannot be limited, as opposed to the delimitating surfaces with each other. While my desire to simplify intensifies in the modern world chaos, my sculptures work on the principle that each piece constituting the whole is a form alone and does not repeat each other. The debut narrative of this first series started with cutting and bending every piece and then forming them by welding. When these wholes that protect their traces of the past came to life with copper that reveals many colors when meet with the flame, are balanced with one of the cold materials which is stainless steel. These forms, which emulate the touch and gone state of poetry are aim to capture the poetic order and are fragile looking but solid wholes.

 

İstanbul’da doğdu. A.Ü.G.S.F. Grafik Tasarım bölümünü tamamladıktan sonra Boston Massachusetts College of Art’da tasarım programına katıldı. Heykel çalışmalarına heykeltraş Seçkin Pirim’in atölyesinde başladı ve heykeltraş Yunus Tonkuş’un atölyesinde devam etti. Bir Sanat Merkezi, Pi Artworks ve Arte İstanbul'da karma heykel sergilerine katıldı. Işık Üniversitesi Sanat Eleştirisi ve Kuramı bölümünde Yüksek Lisans programını tamamladı. Aynı dönem hazırladığı bir çağdaş sanat incelemesi olan "Hegel'den Derrida'ya Sanatın Sonu Olgusu" isimli tezi ile mezun oldu. Çalışmalarına Beyoğlu’ndaki atölyesinde devam etmekte. 

 

Eylül 2018 IKSV TASARIM BİENALİ paralel etkinliği ‘Su Okulu’ karma sergisi Galeri Binyıl ile Sanat Merkezi Hamam Arts Hub

Kasım 2018 TÜYAP Sanat Fuarı ve paralel etkinliği ‘Organik Denemeler’ karma sergisi Galeri Binyıl ile HAH 

Aralık 2019 İSTANBUL SANAT FUARI Galeri Binyıl ile Hilton Sergi Salonu

Ocak 2020 İSTANBUL SANAT FUARI paralel sergisi Galeri Binyıl ile HAH

Mart 2020 ART ANKARA 6.ÇAĞDAŞ SANAT FUARI Galeri Binyıl ile ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı

Kasım 2020 STEP İSTANBUL Galeri Binyıl ile Taksim 360

Aralık 2020 CONTEMPORARY İSTANBUL Galeri Binyıl ile İnternet Üzerinden, 2021 İlkbaharda Fiziki Edisyon

 

Şubat 2021 AŞK’TAN ÖTE Galeri Binyıl ile İnternet Üzerinden ve Fiziki Edisyon HAH

 

She was born in Istanbul. She has completed her BFA in Graphic Design at Anadolu University. She attended to design program at Boston Massachusetts College of Art. Her study of sculpture has started at sculptor Seckin Pirim’s atelier and kept on at sculptor Yunus Tonkus’s atelier. She has participated in sculpture group exhibitions at Bir Art Center, Pi Artworks and Arte İstanbul. She got her master’s degree in Art Theory and Criticism at Isik University and graduated with her thesis named "End of Art from Hegel to Derrida" which is a wide look on contemporary art.  She keeps on her work at her studio in Beyoğlu/Istanbul. 

 

September 2018 IKSV DESIGN BIENNIAL parallel event ‘Water School’ group exhibition with Gallery Binyıl at Art Center Hamam Arts Hub, Istanbul

November 2018 TUYAP Art Fair and parallel event ‘Organic Trials’ group exhibition with Gallery Binyıl at HAH, Istanbul 

December 2019 ISTANBUL ART SHOW Gallery Binyıl at Hilton Exhibition Center, Istanbul 

January 2020 İSTANBUL ART FAIR parallel exhibition Gallery Binyıl at HAH

March 2020 ART ANKARA 6thCONTEMPORARY ART FAIR Gallery Binyıl at ATO Congresium Congress and Exhibition Palace

November 2020 STEP İSTANBUL Gallery Binyıl at Taksim 360

December 2020 CONTEMPORARY ISTANBUL Gallery Binyıl at online, 2021 Spring the Physical Edition

 

February 2021 BEYOND LOVE Gallery Binyıl at online and the Physical Edition HAH

bottom of page